Kayıt Kabul

Kayıt Kabul

 • TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT KABUL PROSEDÜRLERİ

  T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye’ye yayılmış Kayıt ve İrtibat Ofisleri’mizden veya KKTC’de Öğrenci İşleri Müdürlüğü’müzden (ÖİM) kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

  Lise ve dengi okullardan mezun olmuş T.C. Uyruklu Aday Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına kayıt yapabilirler.

  Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri lisans programlarına kayıt yapabilirler.

  Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bölümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden en az 150 ham puan almaları koşulu ile ilgili bölümlerin özel yetenek sınavları için başvuruda bulunabilir ve  UKÜ’nün yapacağı Özel Yetenek Sınavını sonuçlarına göre kayıt yapabilirler.

  Diğer üniversitelerin öğrencileri UKÜ’nün eşdeğer veya farklı bir bölümüne Yatay Geçiş yapabilirler.

  UKÜ’de kayıtlı olan öğrenciler aynı düzeyde diploma programlarına kontenjan doğrultusunda kurum içi yatay geçiş yapabilirler.

  YKS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Tercih Bursu kullanacak adayların tercih sıralarını gösterir belge

  Kimlik Fotokopisi

  Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleri veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır).

  Lise Diploması aslı, (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi).

  Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı belgesi.

  2001 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.

  T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite Hastanelerinden alınmış;

  Tüberküloz için Akciğer Skopisi veya Grafisi.

  HIV tetkiklerini içerir sağlık belgesi.

  Eğitmen Çocuğu indiriminden yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının Eğitmen Belgesi.

  TSK mensubu indiriminden yararlanacak öğrencilerin, kendisi ya da anne veya babasının TSK mensubu olduğuna dair belge.

  Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları.

  Banka dekontu 

  3 adet vesikalık fotoğraf

  YKS Taban Puanlar
  DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Herhangi bir üniversite veya dengi bir yükseköğrenim kurumunun yüksekokulundan mezun olan T.C. uyruklu bir öğrenci, mezun olduğu ön lisans programını lisans programına tamamlamak isterse ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne yerleşebilir.

  DGS ile UKÜ’ye yerleşen öğrencilere %25 oranında DGS indirimi verilir. İndirim ve burslar hakkında detaylı bilgi için “Burs ve İndirimlerimiz” kısmını inceleyebilirsiniz. 

  Kimlik Fotokopisi

  Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Türkiye Kayıt ve İrtibat Ofisleri’mizden veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde  doldurulacaktır).

  Ön lisans diploması aslı (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi).

  Transkript

  Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı belgesi. 

  2001 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.

  T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekkülü ihtisas veya Üniversite Hastanelerinden alınmış;

  Tüberküloz için Akciğer Skopisi veya Grafisi.

  HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi.

  Eğitmen Çocuğu bursundan yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının Eğitmen Belgesi.

  TSK mensubu bursundan yararlanacak öğrencilerin, kendisi ya da anne veya babasının TSK mensubu olduğuna dair belge.

  Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve okul numaraları.

  Banka Dekontu

  3 adet vesikalık fotoğraf

  Öğrencilerin Tercih Edebilecekleri Bölümler
  Ders Muafiyetleri

  DGS ile UKÜ’yü tercih edecek öğrenciler ders muafiyetleri ile ilgili ön bilgi için muafiyet-tc@ciu.edu.tr adresinden bilgi alabilir veya 0548 858 96 31 numaralı Whatsapp Destek Hattı’na yazabilirler.

  Ne zamana kadar mezun başvurabilir?

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversite programlarına yerleşen ancak mezun olamayan öğrencilerin kayıt işlemlerine yönelik her yıl tarih aralığı belirlemektedir. İlgili tarih aralığında öğrencilerin mezun olması ve diplomalarını teslim etmeleri beklenir.

  *ÖSYM DGS Kılavuzu ve duyuruları baz alınır.

  YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

  Başka bir üniversitede ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki  eşdeğer veya farklı bir programa aşağıda belirtilen koşullarda yatay geçiş yapılabilirler. Yatay geçişlerde YÖK mevzuatı esas alınır.

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki başvuru sisteminden yapabilirler. 

  BAŞVURU SİSTEMİ 


  ÜNİVERSİTELERARASI YATAY GEÇİŞ


  ÖSYM PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

  Öğrenciler, kayıt oldukları yıldaki ÖSYM yerleştirme puanının yatay geçiş yapmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulanabilirler. Kurumlararası yatay geçişlerde kurumların aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde başvuru yapılabilir.

  Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, ÖSYM’nin öngördüğü kurallar çerçevesinde ve Üniversitenin önceden açıkladığı tarihler aralığında gerekli evraklar ile online ya da Tanıtım Müdürlüğü’ne bizzat başvurularını yapabilirler.

  Gerekli Koşullar

  Türkiye veya KKTC üniversitelerine ÖSYM Yerleştirme Puanı ile yerleşmiş T.C. uyruklu aktif öğrenci olmak

  Yabancı Dil Hazırlık eğitimi süresi dahil olmak üzere tüm dönemlerde puanının yeterli olduğu  her bölüme başvuru yapabilir.

  Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca Ek Madde-1 kapsamında, gerek kurum içi gerekse kurum dışı sadece 1 kez yatay geçiş yapma hakkı vardır.

  Başarı koşullarına bakılmaksızın, sınava girildiği yıl alınan puana göre yatay geçiş yapılabilir.

  Gerekli Belgeler

  Öğrenci Belgesi

  ÖSYM Sonuç Belgesi

  ÖSYM Puan Cetveli

  Transkript

  Disiplin Belgesi

  Kimlik Fotokopisi

  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

  Mali yükümlülüğü yoktur belgesi

  Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi

  Not: Değerlendirme sonuçları başvuru yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde sonuçlandırılır.

  Muafiyet Değerlendirmesi

  Muafiyet değerlendirmesi, başvuru yapan öğrencinin transkripti ve ders içerikleri incelenerek yapılır., Yatay  geçiş başvurusu yapan  öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki akademik haklarını muhafaza etmesi hususunda özen gösterilir.

  BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

  Başarı puanına göre yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, eğitimgördükleri üniversitelerdeki not ortalamalarının 2.29’a eşit veya daha yüksekolması gerekir. 

  Gerekli Belgeler

  Öğrenci Belgesi

  ÖSYM Yerleşme Belgesi

  Transkript

  Disiplin Belgesi

  Kimlik Fotokopisi

  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

  Mali yükümlülüğü yoktur belgesi

  Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi

  Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, ÖSYM’nin öngördüğü kurallar çerçevesinde ve Üniversitenin önceden açıkladığı tarihler aralığında gerekli evraklar ile online ya da Tanıtım Müdürlüğü’ne bizzat başvurularını yapabilirler.

  Muafiyet Değerlendirmesi

  Muafiyet değerlendirmesi, başvuru yapan öğrencinin transkripti ve ders içerikleri incelenerek yapılır., Yatay  geçiş başvurusu yapan  öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki akademik haklarını muhafaza etmesi hususunda özen gösterilir.

  Yatay Geçiş Ofisi İletişim:

  Tel: 0392 671 1111 Dahili: 2042

  Cep: 05488589632

  E-posta: yataygecis@ciu.edu.tr

  ÜNİVERSİTE İÇİ (UKÜ) YATAY GEÇİŞ (Bölüm Değişikliği)

  T.C. uyruklu öğrencilerin bölüm değişikliği Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden  alacakları başvuru formunu doldurup ÖSYM Puan Cetveli ve Yerleşme Belgesi ile birlikte teslim ederek başvurularını yapmaları gereklidir.

  DGS kayıtlı öğrencilerin yukarıdaki belgelere ek olarak ön lisans diplomasını veya kopyasını başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir.

  Her öğrenci sadece 1 bölüme geçiş için başvuruda bulunabilir.

  Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca Ek Madde-1 kapsamında, gerek kurum içi gerekse kurum dışı sadece 1 kez yatay geçiş yapma hakkı vardır.

  Başvuru yapan öğrencilerin ilk etapta Taban (ÖSYM) Puanı Ek Madde-1 kapsamında değerlendirilir, daha sonra ortalamasına bakılır.

  Değerlendirmelerde YÖK tarafından belirlenen Puan Barajları temel esaslardandır.

  Yapılacak bölüm değişikliklerinde öğrenciler YÖK Mevzuatı’na göre mevcut bursundan feragat etmiş olacaktır. Öğrencilere yeni bölümlerinde Üniversitemiz tarafından burs önerisi yapılacaktır.

  Öğrenciler ortalama ile sadece puan türü aynı olan bölümler arası değişiklik yapabilirler.

  Ortalama ile Ön lisans-Lisans veya Lisans-Ön lisans programları arasında değişiklik yapılamaz.

  Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları final sınavlarının ikinci hafta başında başlar.
 • KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT KABUL PROSEDÜRLERİ

  KKTC vatandaşı aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda ön lisans veya lisans programlarına yerleşirler.

  Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

  Kayıt için gerekli belgeler;

  3 adet vesikalık fotoğraf

  Kimlik kartı fotokopisi

  Diploma fotokopisi ve aslı

  KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı belgesi/ÖSYM kazandı belgesi


  TC UYRUKLU OLUP LİSE EĞİTİMİNİ KKTC’DE TAMAMLAMIŞ ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL PROSEDÜRLERİ

  T.C. vatandaşı olup 4 yıllık lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış olan aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda ön lisans veya lisans programlarına yerleşirler.

  Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

  Kayıt için gerekli belgeler;

  3 adet vesikalık fotoğraf

  Kimlik kartı fotokopisi

  Diploma fotokopisi ve aslı

  KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı belgesi/ÖSYM kazandı belgesi

  Lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlandığını gösteren belge


  GCE A LEVEL, AS LEVEL VE IGCSE Sınavları ile Öğrenci Kabulü

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin tüm programlarına, GCE A LEVEL, AS LEVEL VE IGCSE sınavları ile öğrenci kabul edilir ve sınav sonuçlarına göre burs verilir. Detaylı bilgi için (0392) 671 11 11 (2073) dahili numaradan iletişime geçebilirsiniz.

  YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
  ÜNİVERSİTELERARASI YATAY GEÇİŞ

  KKTC’de başka bir üniversitede eğitim görmekte olan KKTC vatandaşı veya T.C. vatandaşı olup liseyi 4 yıl kesintisiz KKTC’de bitiren aday öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na (ÖYBSS) girerek veya doğrudan başvurarak yatay geçiş hakkından yararlanabilirler. Başvuruların açılma ve kapanma tarihleri ile ilgili duyurular, web sitemizde yayınlanacaktır.

  3 adet vesikalık fotoğraf

  Kimlik kartı fotokopisi

  Diploma fotokopisi ve aslı

  Orijinal transkript 

  İlgili üniversiteden alınan çıkış belgesi

  ÜNİVERSİTE İÇİ (UKÜ) YATAY GEÇİŞ (Bölüm Değişikliği)

  KKTC uyruklu öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacakları başvuru formunu doldurup teslim etmeleri yeterli olacaktır.

  Her öğrenci sadece 1 bölüme geçiş için başvuruda bulunabilir.

  Başvuru yapan öğrencilerin girmiş olduğu ÖYBSS sınavı ve bölümü kapsamında değerlendirilir.

  Yapılacak bölüm değişikliklerinde öğrenciler YÖK Mevzuatı’na göre mevcut bursundan feragat etmiş olacaktır. Öğrencilere yeni bölümlerinde Üniversitemiz tarafından burs önerisi yapılacaktır.

  Öğrenciler ortalama ile sadece puan türü aynı olan bölümler arası değişiklik yapabilirler. Ortalama ile ön lisans-lisans veya lisans-ön lisans programları arasında değişiklik yapılamaz.

  Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları final sınavlarının ikinci hafta başında başlamaktadır.

 • Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

  Kayıt yaptırmak isteyen lise mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları Yurt dışı Temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e Ön Lisans ve Lisans programları için on-line başvuruda bulunabilirler.

  Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

  Öğrenciler web sitesindeki online başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

  UAL (Koşulsuz Kabul Yazısı) alan öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğüne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

  UAL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’ne kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

 • TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  YÜKSEK LİSANS ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL KOŞULLARI
  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.

  Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor)

  Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  * Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

  ALES PUANI OLAN ADAY ÖĞRENCİLER KAYIT KABUL KOŞULLARI

  Öğrenci adayları ÖSYM’nin öngördüğü kriterler dahilinde ALES sınavına girip başvuracakları bölümün gerektirdiği puan türünden yeterli puanı aldıkları taktirde, yüksek lisans programlarına başvurularını aşağıda bağlantısı bulunan başvuru sisteminden yapabilirler.

  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE ) tarafından onay verilen aday öğrenci bahse konu müdürlükten alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formu doldurmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne (ÖİM) gelir.

  Öğrenci, kayıt formunu ve gerekli evrakları ÖİM’ne bırakır. Öğrencinin eksik evrağı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

  Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğü’ne yönlendirilir.

  Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

  ALES PUANI OLMAYAN ADAY ÖĞRENCİLER KAYIT KABUL KOŞULLARI

  1) Öğrenci kaydını takip eden dönem dahilinde yapılan ilk ALES sınavına girip başarılı olduğu durumda bir sonraki dönem kaydının devam etmesine hak hazanır.

  2) ALES sınavında başarılı olamayan öğrencinin üniversite tarafından ilişiği kesilir.

  KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali

  Diğer belgelerin fotokopisi

  Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)

  Enstitü Kabul yazısı

  ** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet mektubu veya tez önerisi istenir.

  İNGİLİZCE YETERLİK

  Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans  programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL (en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans eğitimlerini öğretim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

  TC uyruklu aday öğrenciler LEÖAE bünyesinde bulunan 55 farklı yüksek lisans programına başvuru yapabilirler.


  DOKTORA ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL KOŞULLARI

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı

  Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor)

  Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali

  Diğer belgelerin fotokopisi

  Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)

  Enstitü kabul yazısı

  * Akademik birim tarafından talep edildiği takdirde niyet mektubu veya tez önerisi istenir.

  İNGİLİZCE YETERLİK

  Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim veren tüm doktora programlarında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması koşulu aranmaktadır.

  DOKTORA PROGRAMLARI

  TC uyruklu aday öğrenciler LEÖAE bünyesinde bulunan 8 farklı doktora programına başvuru yapabilirler.

 • KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler

  Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  * Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

  KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali

  Diğer belgelerin fotokopisi

  Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)

  Sicil kaydı

  Enstitü kabul yazısı

  ** Akademik Birim tarafından talep edildiği takdirde niyet veya tez önerisi istenir.


  İNGİLİZCE YETERLİK

  Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL (en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans eğitimlerini öğrenim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.


  DOKTORA ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL KOŞULLARI

  KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler Doktora başvurularını aşağıda bağlantısı bulunan başvuru sisteminden yapabilirler.

  Aday öğrenciler ALES puanları olmadan doktora programlarına başvurabilirler.

  LEÖAE tarafından onay verilen aday öğrenci bahse konu enstitüden alınan onaylanmış başvuru formu ile birlikte kayıt formu doldurmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne (ÖİM) gelir.

  Öğrenci adayı kayıt formunu ve gerekli evrakları ÖİM’ne bırakır. Öğrencinin eksik evrakı olması durumunda tamamlanması için öğrenci adayına bilgi verilir.

  Gerekli ödemeyi yapması veya ödemeler hakkında bilgi edinilmesi için öğrenci adayları Muhasebe Müdürlüğü’ne yönlendirilir.

  ÖİM tarafından kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve talebi doğrultusunda öğrenci belgesi teslim edilir.

  Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.

  Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  * Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

  KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali

  Diğer belgelerin fotokopisi

  Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi

  6 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)

  Sicil kaydı

  Enstitü kabul yazısı

  ** Akademik birim tarafından talep edildiği takdirde niyet veya tez önerisi istenir.

  İNGİLİZCE YETERLİK

  Eğitim dili İngilizce olan doktora programlarında İngilizce yeterlik belgesi koşulu vardır. TOEFL ((en az 65 IBT), IELTS (en az 5.5), YDS gibi dil belgelerinin yanı sıra, UKÜ’nün belirli aralıklar ile düzenlediği geçerli İngilizce yeterlik sınav belgesi de kabul edilmektedir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini öğrenim dili İngilizce tamamlamış adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmemektedir.

 • Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

  YÜKSEK LİSANS ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL KOŞULLARI

  Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen lisans mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları yurt dışı temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e yüksek lisans programları için online başvuruda bulunabilirler.

  Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

  Aday Öğrencilerin web sitesindeki online başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

  CAL (Koşullu Kabul Yazısı) veya UAL (Koşulsuz Kabul Yazısı) alan aday öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

  UAL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’ne kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

  Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

  Başvuru için Gerekli Belgeler:

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  İngilizce yeterlilik belgesi; TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Yeterlilik belgesine sahip olmayan aday öğrenciler UKÜ kampüsüne geldiğinde UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir.

  Uluslararası pasaport fotokopisi/doğum belgesi

  CV

  Doldurulmuş ve imzalı UKÜ Kurallar ve Yönetmelikler belgesi (online başvuru esnasında indirilebilir)

  * Başvuru için sayfa altındaki başvuru sistemini kullanınız.

  DOKTORA ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT KABUL KOŞULLARI

  Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen yüksek lisans mezunu tüm üçüncü ülke vatandaşları bulundukları yurt dışı temsilciliklerine veya Uluslararası Ofis’e doktora programları için online başvuruda bulunabilirler.

  Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

  Aday öğrencilerin web sitesindeki online başvuru formlarını doldurmaları ve gerekli evraklar ile birlikte Uluslararası Ofis’e göndermeleri gerekir.

  CAL (Koşullu Kabul Mektubu) veya AL (Kabul Mektubu) alan aday öğrencilerin kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne (ÖİM) gelip, kayıt formunu doldurmaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri gerekir.

  AL verilen öğrencinin otomatik olarak öğrenci numarası oluşur ve ÖİM’e kaydını tamamlamaya gelen öğrencinin UAL ve tüm gerekli evrakları tekrar kontrol edilip kendisine öğrenci kartı ve öğrenci belgesi verilir.

  Başvuru ve kayıt işlemleri haricindeki hususlar için UKÜ Lisansüstü Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

  Başvuru için Gerekli Belgeler:

  Diploma fotokopisi

  Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript)

  İngilizce yeterlilik belgesi; TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Yeterlilik belgesine sahip olmayan aday öğrenciler UKÜ kampüsüne geldiğinde UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir.

  Uluslararası pasaport fotokopisi/doğum belgesi

  CV

  Doktora tez önerisi

  Doldurulmuş ve imzalı UKÜ Kurallar ve Yönetmelikler belgesi (online  başvuru esnasında indirilebilir)Sık Sorulan Sorular

 • Tercihte bulunabilmem için gerekli olan baraj puanı kaçtır?

  Merkezi yerleştirme ile tercihte bulunabilmek için 2 yıllık bölümlerin YKS baraj puanı 150, 4 yıllık bölümlerin ise baraj puanı 180’dir.

 • Başarı sırası sınırlaması olan bölümleriniz hangileridir?

  Eczacılık programına yerleştirme işlemlerinde YKS ilgili puan türünde en düşük 100 bininci (100.000)

  Hukuk programına yerleştirme işlemlerinde YKS ilgili puan türünde en düşük 125 bininci (125.000)

  Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde YKS ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000)

  Mimarlık programına yerleştirme işlemlerinde YKS ilgili puan türünde en düşük 250 bininci (250.000)

  Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde YKS ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları dâhil)

  Not: İlgili puan türünde barajın içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler.

 • Türkiye’de denkliğiniz var mı?

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kurulduğu 1997 yılından bu yana açılan tüm programlarına YÖK tarafından denklik verilmiştir. Uluslararası gelişimi eğitimde vazgeçilmez bir değer olarak gören Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kurulduğu yıldan itibaren gelişime ve işbirliğine büyük önem vermiş ve bu amaçla yapmış olduğu anlaşmalar ile uluslararası platformda tanınan bir yükseköğrenim kurumu haline gelmiştir.

  Bu çerçevede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi birçok akreditasyon kurumuna üyedir. Üye olunan bazı kurumların isimleri aşağıdaki gibidir:
  • Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
  • Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK)
  • Uluslararası İşletme Akreditasyon Kurumu (FIBAA)
  • Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SABAK)
  • Pearson Assured
  • Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)
  • İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)
  • Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)
 • Kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli olan belgeler nelerdir (T.C. Uyruklu öğrencilerden istenen belgeler) ?
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalatılmış Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi (Kayıt ve İrtibat Bürolarımızda doldurulacaktır).
  • Lise Diploması aslı, yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya mezuniyet belgesi.
  • Öğrencinin UKÜ’ye yerleştiğine dair ÖSYM kazandı belgesi.
  • Tercih sırası bursu kullanacak adayların tercih sıralarını gösteren belge
  • Banka dekontu
  • Kimlik fotokopisi
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkülü ihtisas veya Üniversite Hastanelerinden alınmış:
   • Tüberküloz için Akciğer Skopisi veya Grafisi.
   • HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi.
   • RPR Testi.
  • Eğitmen indiriminden yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının eğitmen belgesi.
  • TSK mensubu indiriminden yararlanacak öğrencilerin, anne veya babasının TSK mensubu olduğuna dair belge.
  • Aile indiriminden yararlanacak öğrencilerin kimlik fotokopileri ve aile bireyinin okul numarası.
 • İlk gelişte pasaport zorunlu mudur?

  Üniversitemize kayıt yaptıran yeni öğrenciler gelmeden pasaport başvurusunda bulunabilirler. KKTC’ye girişlerde nüfus cüzdanı ile de giriş yapılabilmektedir ancak öğrencilerimiz yaptırmakla yükümlü olduğu öğrenci vizesi işlemlerini (muhaceret) 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

 • Muhaceret İşlemleri?

  Muhaceret işlemi T.C. ve yabancı uyruklu tüm öğrenciler için gereklidir. Daha fazla bilgi almak için Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir veya KKTC İçişleri Bakanlığı websitesini ziyaret edebilirsiniz.

 • Liseyi Yurtdışında Bitiren T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları?

  Ortaöğrenimini yurt dışında (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) tamamlayan ve Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden MEB’dan alacakları lise diploması denklik belgesi ile Üniversitemize kayıt için başvuruda bulunabilirler.

 • KKTC’ye geldiğim zaman üniversiteye nasıl ulaşabilirim?

  Kayıt haftasını takiben oryantasyon ve hoş geldin ekibi, yeni kayıtlı öğrencileri Ercan havaalanı ve Girne limanından özel servislerimiz ile karşılar. İlgili hizmetten yararlanabilmek için geliş saatinden 48 saat öncesinde karşılama formunu eksiksiz doldurularak tanitim-tc@ciu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekir. Karşılanan öğrenciler üniversite kampüsüne getirilir ve rezervasyon yaptırılan yurtlara yerleştirilirler.

 • Devam zorunluluğu var mı?

  Üniversitemiz mevzuatına göre tüm bölümlerimizde %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenci odaklı eğitimimiz ile derslere devam akademik başarıyı ayrıca arttırmaktadır.

 • Özel öğrenci kayıt koşullarınız hakkında bilgi alabilir miyim?

  Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyen veya baraj puanı geçemeyen aday öğrencilerimiz “Özel Öğrenci” statüsünde İngilizce Hazırlık Okulumuza % 50 indirimli kayıt yapabilmektedir. Bir yılın sonunda ÖSYM tarafından üniversitemize yerleşmeniz durumunda fakülte eğitiminize devam edebilirsiniz. Özel Öğrenci askerlik muafiyetinden yararlanamaz.

 • Kayıt yaptırmamız halinde Türkiye’ye yatay geçiş yapabilir miyiz?

  Kabul koşulları yerine getirildiği takdirde ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversitelere yatay geçiş yapma hakkınız mevcuttur. Yatay geçiş işlemleri YÖK, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve UKÜ Senatosunca belirlenen prosedürlere göre yapılır.

 • KKTC’de sağlık ile ilgili bir ihtiyacımız olur ise, sağlık sigortası var mı?

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıtlı olan her öğrenci, kayıt işlemleri sonrasında KKTC’ye gelerek belirtilen tarihler içerisinde KKTC İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi'nden muhaceret izin sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın hesabına ödeme yaparak muhaceret işlemleri kapsamında sağlık sigortasını yaptırır.

 • Askerlik işlemleri üniversite tarafından yapılıyor mu?

  Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi kayıt belgeleri ile birlikte üniversiteye teslim edilir. Kayıt esnasında öğrencinin askerlikle bir ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Kayıt tarihinden sonra sona erecek tecil işlemleri ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü ilgilenir ve gerekli işlemleri takip eder. Özel Öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin askerlik tecil işlemleri üniversitemiz tarafından yapılmamaktadır.

 • Kayıt dondurma işlemi yapabilir miyiz, gerekli işlemler nelerdir?

  Her öğrenci SIS modülü üzerinden hangi dönemlerde kayıt dondurmak istediğini dilekçe ile bildirmelidir.

 • Üniversitenizde çalışma imkanı var mı?

  Üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimlerde ihtiyaç duyulduğu durumlarda yarı zamanlı olarak görevlendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, kampüs içerisinde bulunan akademik ve idari birimlerde saat ücreti karşılığında çalışabilir, eğitim sürelerince kendilerini farklı disiplinlerde geliştirebilirler. Üniversite içerisinde çalıştıkları konulara göre mezuniyet belgelerine ek olarak Öğrenci Kişisel Gelişim Dokümanı da düzenlenmektedir. Öğrencilerin, KKTC yasalarına göre haftada 20 saat, yarı zamanlı olarak üniversite dışında çalışmaları da mümkündür.

 • İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu mu?

  Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce yeterlilik şartı aranmaktadır. UKÜ Yeterlilik sınavından geçer not alamayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan “İngilizce Seviye Tespit” sınav sonuçlarına göre öğrencinin İngilizce dil bilgisi düzeyi tespit edilir ve Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki bu düzeye uygun dil öğrenim programına başlar. Öğrenim süresi, öğrencinin başarısına bağlı olarak en az bir dönem, en çok iki yıldır (dört dönem). Kayıt yaptıran ve aşağıdaki niteliklere sahip olmayan her öğrenci, İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmek zorundadır. TOEFL'dan en az 513 puan (yeni sisteme göre 183 CBT, 65 BT), IELTS sınavından 5,5 veya üzeri puan alan, uluslararası alanda tanınan herhangi bir İngilizce Yeterlik Sertifikasına sahip olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun değerlendirmesi sonucunda birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.

 • Fakülte ve meslek yüksekokulu programlarının eğitim süreleri ne kadardır?

  Eczacılık Fakültesi eğitim süresi 5 (beş) yıldır (hazırlık hariç). Diğer tüm lisans bölümleri eğitim süresi 4 (dört) yıl, önlisans bölümleri eğitim yılı ise 2 (iki) yıldır.

 • Üniversitedeki programlarda hangi dillerde eğitim verilmektedir?

  Türkçe Programlar:
  Lisans: Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İç Mimarlık, Hukuk, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  Önlisans: İç Mekan Tasarımı, Adalet, Anestezi, Eczane Hizmetleri, Fizyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

  İngilizce Programlar:
  Lisans: Eczacılık, İngilizce Öğretmenliği, Psikoloji, Mimarlık, İç Mimarlık, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bitkisel ve Üretim Teknolojileri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri
  Önlisans: Bilgisayar Programcılığı

 • Ek tercihler nasıl yapılıyor?

  YKS kayıtları sonrası mevcut kontenjanlarda kalan boş kontenjanlar için ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlar. Aday öğrenciler puanlarına göre tekrardan tercihte bulunurlar. Ek tercihler yapılırken lisans programlarında ÖSYM yerleşme puanı dengi veya üzerinde tercih yapılması gerekmektedir

 • Taksitlendirme olanakları nelerdir?

  Eğitim, konaklama ve yemek ücretlerinin tümü için 2, 4 ve 6 taksit seçeneğinde ödeme imkanı vardır. İsteyen öğrenciler ya da velileri anlaşmalı olunan T.C. Ziraat Bankasından gerekli koşulları sağlamaları halinde faizsiz eğitim kredisi de kullanabilir.

 • Ek ders ve yaz okulu ücretleri?

  Ek dersler ücretlidir. Yaz okulunda en fazla 10 kredilik ders alınabilir. Mezun durumunda 12 kredilik ders alınabilir. Ders ve kredi ücreti hakkında muhasebe biriminden bilgi alınabilir. Açılması istenilen bölümler için öğrenci ilgili fakülte sekreterliğine talebini iletir, ders açılması için genel sayıya ulaşılması durumunda ders açılabilir. Konu detayları fakülte sekreterliğinden öğrenilebilir.

 • Fakülte ve meslek yüksekokulu programlarının eğitim süreleri ne kadardır?

  Eczacılık Fakültesi eğitim süresi 5 (beş) yıldır (hazırlık hariç). Diğer tüm lisans bölümleri eğitim süresi 4 (dört) yıl, önlisans bölümleri eğitim yılı ise 2 (iki) yıldır.

 • Üniversitedeki programlarda hangi dillerde eğitim verilmektedir?
  Türkçe Programlar:


  Lisans: Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Mimarlık, İç Mimarlık, Hukuk, İnşaat Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları.

  Önlisans: İç Mekan Tasarımı, Mimari Restorasyon, Adalet, Anestezi, Eczane Hizmetleri, Fizyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil Yardım, Diyaliz, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odyometri, Ameliyathane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Mekatronik

  İngilizce Programlar:


  Lisans: Eczacılık, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Mimarlık, İç Mimarlık, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bitkisel ve Üretim Teknolojileri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri.

  Önlisans: Bilgisayar Programcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı.

 • Kontenjan sayıları neye göre belirlenir?

  Öğrenciye ilgilendiği bölüm sorulur, ÖSYM kılavuzuna göre kontenjan bilgisi verilir.

 • Ek Tercihler nasıl yapılıyor?

  YKS kayıtları sonrası mevcut kontenjanlarda kalan boş kontenjanlar için ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlar. Aday öğrenciler puanlarına göre tekrardan tercihte bulunurlar. Ek tercihler yapılırken lisans programlarında ÖSYM yerleşme puanı dengi veya üzerinde tercih yapılması gerekmektedir.

 • Taksitlendirme olanakları nelerdir?

  Paket (Yurt+Yemek+Eğitim) dahilinde olmayan peşin ödemelerde eğitime %2.5 indirim uygulanmaktadır. Paket fiyatlar %10 eğitim indirimini içermektedir.

 • Yaz Okulu Ücretleri

  Yaz okulunda en fazla 10 kredilik ders alınabilir. Mezun durumunda 12 kredilik ders alınabilir. Ders ve kredi ücreti hakkında muhasebe biriminden bilgi alınabilir. Açılması istenilen bölümler için öğrenci ilgili fakülte sekreterliğine talebini iletir, ders açılması için genel sayıya ulaşılması durumunda ders açılabilir. Konu detayları fakülte sekreterliğinden öğrenilebilir.

 • Ek ders ücreti ne kadar?

  Mevcut öğrencilerimiz Muhasebe Müdürlüğü'nden bilgi alabilir.

 • Kampüs içerisinde konaklama imkanımız var mı?

  Tüm yeni öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayacak toplam 17 yurt binasına sahiptir. Yüksek kalitede ve her türlü konfora sahip özel olarak tasarlanmış UKÜ yurtları, öğrencilerine huzurlu, etkin ders çalışmaya uygun ve güvenilir bir ortam sunar. UKÜ yurtları, Stüdyo ve Apart tipi şeklinde ikiye ayrılır.

 • Üniversitenizde bursların devam koşulu nedir?

  İngilizce hazırlık gerektiren programlarda bir yıl hazırlık programını kapsamak koşuluyla öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Normal eğitim süresi içerisinde akademik başarı notuna bağlı olarak öğrencinin bursu kesilmez.

 • Üniversitenizde farklı kaç burstan yararlanabiliriz?

  UKÜ’de %100’den %10’a kadar değişen oranlarda, başarıyı özendiren ve ödüllendiren çok çeşitli burslar ve indirimler uygulanmaktadır. ÖSYM Bursları, Tercih Sırası Bursu, Özel Paket İndirimi, Başarı Sırası Bursu, Eğitmen Bursu, Akademik Başarı Bursu, Aile İndirimi, Mezun Bursu, DGS Bursu bunlardan bazılarıdır. Bu burslar normal eğitim süresince koşulsuz ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

 • Muafiyet değerlendirmesi nasıl olur?

  Aday öğrencilerin transkript değerlendirmeleri için, mezun oldukları programa ait ders tanımları ve aldıkları notları içeren transkriptlerini aşağıda yer alan e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Gönderilen transkriptler ilgili fakültenin ön değerlendirmesine sunulur ve hangi derslerden muaf olabileceği, kaç yıl (dönem) daha üniversitemizde okuması gerektiği hakkında bilgi verilebilir.

  E-posta: muafiyet-tc@ciu.edu.tr

 • Özel öğrenci kayıt koşullarınız hakkında bilgi alabilir miyim?

  Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyen veya baraj puanı geçemeyen aday öğrencilerimiz “Özel Öğrenci” statüsünde Hazırlık Okulumuza % 50 indirimli kayıt yapılabilmektedir. Bir yılın sonunda ÖSYM tarafından üniversitemize yerleşmeniz durumunda fakülte eğitiminize devam edebilirsiniz. Özel Öğrenci askerlik muafiyetinden yararlanamaz.

 • Üniversitenizin kampüsü bir öğrenci için gerekli olan alanlara sahip midir?

  UKÜ kampüsü; öğrencilere gerekli tüm olanakları sunmaktadır. Onların eğitim sürecinde hayatlarını daha da kolaylaştırabilecek kaliteli yurt olanakları, restoran ve kafeteryalar, sağlık merkezi, elektronik kütüphane, kitapevi, ulaşım hizmetleri, sportif birimler ve market-alışveriş yerleriyle UKÜ, tam donanımlı bir "Kampüs Üniversitesi" olarak öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitim ortamı yaratmaktadır.

 • Üniversitenizde yemekhane dışında yemek yiyebileceğimiz yerler var mı?

  Öğrencilerin istedikleri saatte değişik alternatiflerle beslenme ihtiyacını karşılayacağı, arkadaşları ile ders çalışabileceği veya keyifli dakikalar geçirebileceği kafeterya, yemekhane, restoran, pastane, kantin ve benzeri tesisler kampüs bünyesindedir. Kampüste bulunan Bits& Bites, Break Point, Mr. Bird, tüm kafeterya, restoran, yemekhane ve kantinler ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

 • Üniversite kampüsü dışına çıkmak isteyen öğrenciler şehir merkezine nasıl ulaşabilir?

  Ulaşım Birimi, öğrencilerine ve çalışanlarına ulaşım hizmeti vermek üzere farklı büyüklüklerde çok sayıda araçtan oluşan büyük bir donanıma sahiptir. Servis araçları, planlanan saatler arasında Lefkoşa ile kampüs arasında beş farklı güzergâhta ücretsiz olarak ulaşım sağlar. Hafta içi Gazimağusa’ya sabah ve akşam saatlerinde servis sağlanır. Bunun yanı sıra otobüsler her Cumartesi Girne’ye gezi düzenler. Servis saatleri ve güzergahları için tıklayınız .

 • Üniversite kampüs ortamı güvenli midir?

  UKÜ için öğrencilerine güvenli bir kampüs hayatı sunmak çok önemlidir. Kampüs ve yurt bölgelerinde haftanın 7 günü 24 saat görev yapan güvenlik görevlileri ve kamera takibi ile UKÜ Kampüsü içerisinde öğrencilerimize huzurlu ve güvenli bir yaşam sunulmaktadır.

 • Öğrencilere yönelik etkinlikler nelerdir?

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin akademik yönden gelişimlerinin yanında kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine de önem vermektedir. Bu bağlamda her yıl geleneksel olarak UKÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik “Oryantasyon Günleri”, “ Hoş Geldin Haftası” tüm öğrencilerimizin büyük bir coşku ve heyecanla katıldıkları “Bahar Şenlikleri” ile “Yeni Yıla Merhaba Şenlikleri”, yine öğrencilerimizin kültür ve sanat dolu günleri doyasıya yaşadıkları “Kütüphane Haftası” ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlayan ve kültürlerini tanıtmalarına fırsat tanıyan “Uluslararası Gece” organizasyonları kapsamında zengin ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 • Öğrenci kulüp etkinlikleriniz var mı?

  Öğrenciler tarafından kurulup yönetilen, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktiviteler ile değerlendirmelerini sağlayan 40’ı aşkın öğrenci kulübü yıl boyunca aktif haldedir. İlgi alanına göre kulüpler sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız.

 • Kampüs içerisinde konaklama imkanımız var mı?

  Tüm yeni öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayacak toplam 17 yurt binası vardır. Yüksek kalitede ve her türlü konfora sahip özel olarak tasarlanmış UKÜ yurtları, öğrencilerine huzurlu, etkin ders çalışmaya uygun ve güvenilir bir ortam sunar. UKÜ yurtları, Stüdyo ve Apart tipi şeklinde ikiye ayrılır.

 • Yurt odası donanımı hakkında bilgi alabilir miyim?

  Tüm odalarda ücretsiz ve limitsiz internet erişimi, çalışma masası ve sandalyesi, kitaplık, elbise dolabı, yatak, mini buzdolabı, Digitürk, LCD TV, odalar arası görüşmeye ve dıştan aranmalara açık karasal hat telefon bağlantısı bulunmakla birlikte Lambusa, Bufavento, Vuni, Hilarion ve Kantara yurtlarında merkezi ısıtma sistemi, Soli yurdumuzda ise klima vardır.

 • Stüdyo tipi yurtlarınızın özelliği nedir?

  1, 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan stüdyo tipi yurt binaları bir yıllık yemekhane üyeliği, yurt konaklaması ve eğitim ücretlerinin dahil olduğu ekonomik paketler ile birlikte sunulur. Stüdyo tipi olan Soli yurdu, modern mimarisi ile otel konforuna sahip tek, çift ve 3 kişilik odaları öğrencilerin hizmetine sunar. Diğer stüdyo yurt binalarından farklı olarak klima, asansör ve bunların yanı sıra özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun standartlarda düzenlenmiş odalar Soli yurdunda yer alır. Soli yurdunda rezervasyon yaptırmak isteyen öğrencilerin; yemek, yurt ve eğitimin birlikte sunulduğu paket programa dahil olmaları gerekmektedir. Soli yurdu dışındaki diğer stüdyo yurtlarda konaklamayı tercih eden öğrenciler yemek öğünlerini kendileri belirleyebilir. Yurt binasında bulunan ortak mutfak kullanımı ile isteyen öğrenciler kendi yemeklerini kendileri pişirebilir. Ortak mutfak Soli yurdunda mevcut değildir.

 • Apart tipi yurtlarınızın özelliği nedir?

  Apart tipi yurt binaları 2 ve 3 yatak odalı (2 kişilik, 4 kişilik veya 6 kişilik) dairelerden oluşur. Dairelerde, yatak odalarının haricinde, oturma odası ve öğrencilerin kendi yemeklerini pişirebilecekleri tam donanımlı bir mutfak ile birlikte seçilen daire tipine göre klima da mevcuttur.

 • Yurttaki oda arkadaşlarımı seçebilir miyim?

  Yurt kaydınızı arkadaşınızla birlikte yapmanız halinde veya birlikte kalmak istediğiniz arkadaşınızın ismini belirttiğiniz takdirde, odaların müsaitliğine bakılarak talebiniz Yurtlar Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

 • Oda değişikliği yapabilir miyim?

  Yurtlarda ikamet eden öğrenci sadece 1 defa ücretsiz oda değişikliği yapabilir. Öğrenci yeni bir oda değişikliği istediği takdirde 100 Euro karşılığında değişikliği yapabilir.

 • Yurtlara gelirken, yanımda hangi eşyalarımı almam gerekir?

  Yurtlara gelirken kişisel eşyalarınıza ek olarak yastık, yastık kılıfı, çarşaf, nevresim, pike, battaniye vb. malzemelerinizi de beraberinizde getirebilirsiniz. Hijyenik sebeplerle yastık, yastık kılıfı, çarşaf, nevresim, pike, battaniye vb. ürünler Yurtlar Müdürlüğü tarafından verilmez. KKTC’de İngiliz tipi prizlerin kullanılmasından dolayı Amerikan tipi (Türkiye’de kullanılan priz tipi) prizleri İngiliz tipine çeviren dönüştürücü edinmeniz tavsiye edilir. Bu ihtiyaçlarınızın tümünü kampüs içerisindeki alışveriş merkezinden de karşılayabilirsiniz.

 • Yurtlara giriş saatleri sınırlı mı?

  Yurtlarda kalan öğrencilerin, hafta içi (Pazartesi-Perşembe) ve Pazar günleri en geç gece yarısı 00:00’a kadar, Cuma ve Cumartesi günleri ise sabah 02:00’ye kadar kendi yurtlarına giriş yapmaları gerekir. Giriş çıkışlarda kullanılan turnike, sisteme bağlı olarak belirtilen saatlerde çalışmayacağından Resepsiyon Görevlisi yurda girişinizde yardımcı olacaktır.

 • Kız ve Erkek öğrenciler aynı yurtta mı kalıyor?

  Kız ve erkek yurtları ayrı binalara sahiptir. Karma olan yurtlarımızda ise katlar kız / erkek olarak ayrılır. Yurt Görevlileri tarafından odalar ve koridorlar hiçbir öğrencinin rahatsız olmaması için hassasiyetle kontrol edilir. Ziyaretçiler ise yurt binalarında bulunan lobiler haricinde odalara kabul edilmez.

 • Birinci dereceden herhangi bir yakınım odamda kalabilir mi?

  Yurtlarda kalan öğrenciler, ilgili yurt binasında kalan diğer öğrencilerin rahatsız olmasına sebebiyet vermemek için odalarında yatılı misafir ağırlayamaz. Ancak öğrencilerin KKTC’ye ve kampüse uyum süreçlerini hızlandırabilmek için öğrencilerin misafirleri kampüs içerisinde bulunan misafirhanede veya Yurtlar Müdürlüğü tarafından uygunluğu belirlenmiş başka bir odada ücreti karşılığında konaklama imkanı mevcuttur.

 • Yurtlarda haberleşme imkanı var mı?

  Yurt odalarındaki mevcut telefonlarla dahili görüşmeler yapılabilmektedir. Dışardan gelen aramalara ve iç hatların aranması açık her odaya ait telefon mevcuttur. Her odada ücretsiz ve limitsiz internet erişimi ile ayrıca iletişim sağlanabilir.

 • Yurtta çamaşır ütü hizmetleri var mıdır?

  Kampüs içerisinde Öğrenci Merkezi’nde ve Soli yurdunun altında olmak üzere 2 farklı noktadaki çamaşırhaneler 7 gün 24 saat boyunca çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile hizmet sunar. Çamaşırhanelerin etkin kullanımı için Yurtlar Müdürlüğü tarafından “Kullanım Talimatları” yurtta konaklayan öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler herhangi bir sorun yaşadıklarında Yurtlar Müdürlüğü’nden destek alabilirler.

 • Her yıl yurt kayıtları yenilenir mi?

  Mayıs ayında başlayan rezervasyonlar için Yurtlar Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ve belirtilen depozito ücretinin yatırılması gerekmektedir.

 • Kampüs dışında kalabileceğim yerler var mı?

  Öğrencilerimiz UKÜ yurtları haricinde Lefkoşa'da ev kiralayabilir. Kira bedeli evin lokasyonuna göre 1.500 TL – 2.000 TL arasında değişmektedir.

 • Kuzey Kıbrıs'ta yaşam koşulları ve hayat pahalılığı yüksek diyorlar, doğru mu?

  Kuzey Kıbrıs bilinenin aksine birçok konuda Türkiye fiyatları ile karşılaştırıldığında hayat pahalılığının yüksek olmadığını görebiliriz. Örneğin; kıyma (kg) tüp, şeker, patates, muz, portakal, limon, deterjan, kişisel bakım ürünleri gibi birçok üründe uygun fiyatlar ile satılmaktadır. İçme suyunun ise çok yüksek ücretlerde satıldığı yanlış bir bilgidir. Türkiye’de olan su firmalarının ücretleri arasında fiyat farkı çok azdır. Yerli satışı yapılan firmaların su ücretleri Türkiye’deki birçok ilden daha uygundur. Örneğin; 19 LT damacana su 6 TL ile 9 TL arasındadır. İstanbul, Adana vb. büyük illerde su damacana satış fiyatı 9 TL ile 12 TL arasındadır. Ek dosyadan ürün fiyat bilgisi paylaşılabilinir.

 • Üniversitenizde okuyan öğrencilerin için iş olanakları var mı?

  Öğrenciler, üniversitemiz bünyesindeki birimlerde ihtiyaç duyulduğu durumlarda yarı zamanlı olarak görev alabilirler. Öğrencilerin, KKTC yasalarına göre haftada 20 saat, yarı zamanlı olarak üniversite dışında çalışmaları mümkündür.

 • Muhaceret İşlemleri

  Muhaceret işlemi TC ve yabancı uyruklu tüm öğrenciler için gereklidir. Daha fazla bilgi almak için Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir veya KKTC İçişleri Bakanlığı websitesini ziyaret edebilirsiniz.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında genel bilgi (Resmi dili, para birimi)

  Coğrafi konumu: Kıbrıs, 9.251 km² lik alanı ile Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adasıdır ve Akdeniz'in kuzeydoğusunda bulunur.

  İklimi: Akdeniz iklimi (Yılın 300 günü güneşli)

  Resmi dili: Türkçe

  Para Birimi: Türk Lirası

  Elektrik: KKTC’de üç girişli prizler kullanılmaktadır. Tüm marketlerde üçlü girişi ikili girişe çeviren adaptörler kolaylıkla temin edilmektedir. 220/240 Volts A/C. 50 Hz

  Trafik: Kuzey Kıbrıs’ta trafik akışı soldandır ve trafik işaretleri uluslararasıdır. Adaya giriş yapacak araçların Kuzey Kıbrıs’ta geçerli bir sigorta yaptırmaları gerekmektedir.

Akreditasyon ve Üyelikler